Sektorlar

Enerji sektoru
ISO 50001:2012  Enerjinin idarəedilməsi sistemləri
ISO 9001:2015  Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri
ISO 14001:2015  Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri
ISO 45001:2018  Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri
 
ISO 18788:2015 – Xüsusi təhlükəsizlik Əməliyyatları üçün İdarəetmə  Sistemi
ISO 31000:2018  Risklərin idarəedilməsi Sistemləri
Onlar bizi seçdi
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
Təklif Al