Sektorlar

Neft və qaz sektoru
ISO 9001:2015  Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri
ISO 14001:2015  Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri
ISO 45001:2018  Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri
ISO 29001:2020  Neft, Neft-kimya və Təbii Qaz Sənayesi üçün – Keyfiyyət İdarəetmə Sistemləri
ISO 31000:2018  Risklərin idarəedilməsi Sistemləri

• PED / TPED / ASME / API / AISC / AD 2000  Təlim, Sertifikatlaşma & Qiymətləndirmə 
Müxtəlif   ISO, EN, DIN standartları üzrə 
Onlar bizi seçdi
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
Təklif Al