Sektorlar

Ağır sənaye sektoru
ISO 9001:2015  Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri
ISO 14001:2015  Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri
ISO 45001:2018  Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri
ISO 29001:2020  Neft, Neft-kimya və Təbii Qaz Sənayesi üçün – Keyfiyyət İdarəetmə Sistemləri
ISO 31000:2018  Risklərin idarəedilməsi Sistemləri
ISO 30000:2009  Gəmilərin təkrar emalı İdarəetmə Sistemləri

• PED / TPED / ASME / API / AISC / AD 2000  Təlim, Sertifikatlaşma & Qiymətləndirmə 

ISO, EN, DIN standartları üzrə 
 
• EN 3834 Qaynaqlanmış istehsalatın idarəetmə sistemi• EN 1090 Aluminium və Polad konstruksiyalar emalı
• EN 10025-1 İsti emal edilmiş polad konstruksiyalar
• EN 10219-1 Qeyri-aşınma və incə dənəli poladların soyuq formalaşdırılmış qaynaqlı konstruksiya boşluqları 
• ISO 14064-1 İstixana Qaz Emissiyası/Karbon ölçmə
• ISO 14046  Ətraf mühitin idarəedilməsi / Su ölçmə
• DIN 18800 Polad konstruksiyaların İstehsalçısı üçün Sertifikatlaşdırma Xidmətləri 
• EN 15085 Qaynaq yolu ilə Dəmiryolu vasitələrinin istehsalı üçün audit və sertifikatlaşdırma
Onlar bizi seçdi
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
Təklif Al