ISO/IEC 17025:2017 Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının Səlahiyyətliliyinə dair Ümumi tələblər təlimi

Növbəti korporativ təlim layihəmiz ISO/IEC 17025:2017 Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının Səlahiyyətliliyinə dair Ümumi tələblər mövzusunda Gəncə Cihazqayırma Zavodunda təşkil olundu. Çox təqdirəlayiq haldır ki, iri dövlət qurumlarını keyfiyyətli və müasir cihazlarla təmin edən yerli istehsal brendimiz var.